Back to top

S RubberCover EPDM nie je žiadna strecha problém

So strešným systémom Firestone RubberCover EPDM nie je problém zaizolovať akúkoľvek strechu aj pri komplikovaných detailoch.

V tomto prípade je znázornený prístrešok, kde sa majiteľ rozhodol pre systém RubberCover EPDM, ktorý okrem zaizolovania množstva zložitých detailov mu poskytne aj dlhotrvajúcu životnosť minimálne 50 rokov.