Back to top

Instalácia Firestone RubberCover EPDM v zime

Inštalácia strešnej fólie EPDM v zimnom období? Firestone RubberCover EPDM nepozná žiadne limity. Fólia RubberCover EPDM zostáva extrémne flexibilná aj pri nízkých teplotách až do - 45 °C. Vďaka tomu ponúka široké možnosti použitia z dôvodu prispôsobeniam sa nerovnostiam podkladu a pohybom budovy bez ohľadu na okolnú teplotu. 

Ak dôjde k mechanickému zaťaženiu fólie EPDM pri nízkych teplotách, napríklad na exponovaných strechách, zachováva si svoju pružnosť a jej vlastnosti sa nemenia. 

Pre inštalácie pri nízkych teplotách sú však potrebné určité opatrenia ohľadom aplikácie lepidiel a aktivátorov, aby sa zabezpečilo kvalitné prevedenie.